Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě obchodkremel.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Adresa:

KREMEL & KREMEL, spol.s r.o.

Mostní č.p. 79
Valašské Meziříčí
PSČ 75701
tel.:571 611 088

IČO: 18054854

 

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodkremel.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu obchodkremel.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.                                                                                          

7. Ceny na e-shopu a kamenné prodejně se mohou lišit. Také zboží prodané v kamenné prodejně nemusí být dostupné na e-shopu provozovatel si vyžaduje v takové situaci objednávku stornovat.  

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a přiloženou fakturou poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit emailem nebo telefonicky a zároveň definovat konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky (alespoň název zboží) a způsob finančního vypořádání. Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky. Po obdržení vráceného zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem ve lhůtě 30ti dní od obdržení zásilky. Náklady spojené s výměnou či vrácením zboží (poštovné) nese v plné výši kupující. Zboží musí kupující odeslat doporučeně na adresu provozovny: KREMEL & KREMEL, spol.s r.o., Mostní č.p. 79,Valašské Meziříčí 75701 v limitu 14 dní. V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

 

Reklamační řád a záruka                                                                                                          

Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop obchodkremel.cz žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele. Pokud při převzetí zjistíte poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, požadujte od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít. Tento důvod je nutné uvést v reklamačním protokolu. Veškeré zboží nabízené v našem internetovém obchodě obchodkremel.cz prochází kontrolou. Případné reklamace na zakoupené zboží v našem internetovém obchodě vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.                                                                                    

Prosíme také o kontrolu produktů neprodleně po převzetí zásilky. Na pozdější reklamace (pokud se nejedná o výrobní vadu) nebude brán ohled.

 

Záruka se nevztahuje na:                                                                                                            

1. Vady vzniklé běžným používáním- změnou a únavou materiálu úměrné k délce a četnosti používání.                                                                                                                                    

2. Nesprávným používáním, mechanickým poškozením.                                                            

3. Nesprávným skladováním.                                                                                                      

4. Nesprávnou údržbou a čištěním.                                                                                                    

5. Záruka se nevztahuje na zboží u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba.

6. Záruka se nevztahuje na bazarové zboží.

Reklamované zboží zašlete doporučenou zásilkou na adresu firmy: KREMEL & KREMEL, spol.s r.o., Mostní č.p. 79,Valašské Meziříčí 75701
K reklamovanému zboží přiložte kopii dokladu. Vaše reklamace bude provedena v souladu se zákonem. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší společností. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců.

 

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

1. Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2. Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

3. Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pokud si zaslané zboží nepřebere bez udání důvodu proč tak nemohl učinit, je povinen prodávajícímu uhradit poštovné v plné výši!

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

 

Doprava zboží:

1. Maloobchodním zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku v balíku PPL Zboží zasíláme obchodním balíkem.

2. Poštovné za objednané zboží se řídí platným ceníkem společnosti PPP Do ostatních zemí NEZASÍLÁME!!!

 

Platební metody:

1. U přepravců můžete platit hotově, či kartou pokud to daný přepravce umožňuje.

3. Na prodejně KREMEL & KREMEL, spol.s r.o., Mostní č.p. 79,Valašské Meziříčí 75701
přijímáme platby v hotovosti i kartou

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních důvodů:

1. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).

2. Oprávněným zájmem Společnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF, novinky z trhu a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

3. Pokud jste Společnosti udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Společnost vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.